Systemutveckling

Vi erbjuder systemutveckling och olika typer av systemlösningar. Vi designar och konstruerar system som används för bland annat datainsamling, analyser och rapportering.

Våra tjänster:

  • Business intelligence
  • Integration av befintliga system
  • Förvaltning av redan driftsatta system
  • Systemdesign
  • Programmering
  • Systemutveckling
  • Databasmodellering
  • Testning
  • Driftsättning