Vilka är dina mest lönsamma kunder?

Vilka olika kundgrupper har
din produkt/tjänst?

Vilka faktorer styr och
påverkar vad kunderna tycker?

Var ger en förbättring störst effekt?

Vilket är det optimala priset
för din produkt/tjänst?

Hur stor är sannolikheten att
dina kunder agerar på ett visst sätt?

Vilken profil och image har
din produkt/tjänst?

Hur nöjda är dina kunder?

Vilka faktorer bidrar
till ökad kundnöjdhet?

Hur trogna är dina kunder?

Vilken personlighetsprofilering
har dina kunder?

Hur ska du gå tillväga för
att få nya kunder?

Hur får du tillbaka tidigare kunder?

Hur ökar du lönsamheten
på din produkt/tjänst?