Speak your mind - vår webbpanel

Via Speak your mind kan beslutsfattare kostnadseffektivt och enkelt få tillgång till den information som behövs för att utveckla sin verksamhet.

Privata företag, offentliga verksamheter och myndigheter vänder sig till Speak your mind när de vill lansera nya produkter och tjänster eller förbättra befintligt utbud.

Genom att ställa frågor via Speak your mind kan du ta reda på allmänhetens åsikter och attityder i olika frågor.