Undersökningar

MIND Research designar och genomför undersökningar anpassade till våra kunders verksamheter. Vi identifierar utmaningar och styrkor för att faktabaserat kunna ge rekommendationer om hur verksamheten bör vidareutvecklas.

Analyser

Insikter skapas via vetenskapligt framtagna analysmodeller för att beskriva insamlad information på ett agerbart och tydligt sätt.

Visualisering

Visualisering används för att beskriva insamlad information grafiskt på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Systemutveckling

Design av systemlösningar, business intelligence, databasmodellering, systemutveckling och programmering erbjuds till våra kunder. Vi designar och konstruerar system som används för bland annat datainsamling, analyser och rapportering.