Kontakta MIND Research

Adress:
Djupdalsvägen 7
SE - 192 51 Sollentuna

Telefon växel: 08 - 5000 68 00

Visa kontaktuppgifter till medarbetare
Om MIND Research
Market Intelligence and Research Stockholm AB (MIND Research) grundades 1996 och är verksamt i marknadsundersökningsbranschen. Företaget har 25 heltidsanställda medarbetare, utöver detta har vi ca 200 deltidsanställda som främst arbetar med telefonintervjuer, fältintervjuer samt administration kring dessa. MIND Research genomför undersökningar och agerar rådgivare till våra kunder där vi förmedlar insikter inom segmentering, positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, köpbeteenden samt kundrelationer.

Lång erfarenhet inom marknadsundersökningar
Våra fast anställda medarbetare på MIND Research har utbildning inom något eller några av områdena statistik, beteendevetenskap, ekonomi, marknadsföring och datavetenskap på universitetsnivå. I princip samtliga medarbetare har arbetat 10-20 år inom undersökningsbranschen och har därigenom fått en mycket god erfarenhetsbas. Inom företaget finns det lång erfarenhet av att samarbeta med forskare på olika universitet där vi agerar rådgivare inom statistik och undersökningar.

God finansiell och ekonomisk ställning
Företaget har en mycket god ekonomisk ställning med en rating på AAA, högsta kreditvärdighet. Företaget har ett brett spektrum av kunder inom den privata och offentliga sektorn, fördelade på olika branscher.

Hög kvalitetsmedvetenhet
Kvalitet för oss är mycket bredare än att leverera korrekt statistik. Ju högre kunskap vi har om våra kunder och deras utmaningar, desto mer korrekta och väl användbara beslutsunderlag kan vi leverera. En väl genomtänkt undersökning är en god ekonomisk investering för våra kunder. Av kvalitetsskäl har MIND Research en företagspolicy att inte anlita några underleverantörer i undersökningsprocessen.

Skräddarsydda undersökningar anpassade till varje kunds unika behov
De mest användbara beslutsunderlagen kommer ifrån skräddarsydda undersökningar anpassade till varje kunds unika behov och utmaningar. Våra kunder får tillgång till en huvudkontaktperson hos MIND Research som ansvarar för hela undersökningsprocessen och bidrar till att utforma er undersökning utefter era unika behov.
Sedan företaget grundades 1996 har företaget utvecklat alla undersökningssystem själv, då de system som finns på marknaden varken har tillräcklig funktionalitet eller flexibilitet för att täcka våra kunders behov. Det gör oss helt unika i branschen då vi kan erbjuda kortare ledtider än branschstandard, helt kundanpassade system samt layout och nya produkter helt efter våra kunders önskemål.

Specialister på komplexa undersökningar
MIND Research är specialister på komplexa undersökningar, exempelvis att mäta långa tidsserier, undersökningar som genomförs i flera länder eller undersökningar med matematiska beräkningar under pågående undersökning.

Vi har mycket lång erfarenhet av att hantera stora undersökningsprojekt, både vad gäller volym och komplexitet. Under 2014 hanterade vi fler än:
1 000 000 enkäter som scannas in elektroniskt
500 000 utskick av webbenkäter
100 000 utskick av postala enkäter
50 000 telefonintervjuer i vår egen telefoncentral
40 000 fältintervjuer (resenärer på tåg, buss m.m., kunder i köpcentrum och liknande)
3 500 ombordturer (intervjuer ombord på tåg, buss m.m. )