Undersökningar

Vi designar undersökningar baserat på syfte, bakgrund och mål med utgångspunkt i vilken målgrupp som ska besvara frågorna och vilken analysmodell vi ska använda.

Kvantitativa undersökningar

När ett stort antal personer intervjuas:

 • Fält (på färdmedel, i butiker mm)
 • Mobil
 • Postalt
 • Telefon
 • Webb

Kvalitativa undersökningar

När ett mindre antal personer intervjuas:

 • Argumentation game
 • Djupintervjuer
 • Etnografi
 • Fokusgrupper
 • Konceptgenerering
 • Mystery calling
 • Mystery shopping
 • On-site
 • Utredningar

Vi kombinerar ofta kvantitativ och kvalitativ datainsamling för att leverera så användbara insikter som möjligt till våra kunder.