Våra kunder

Medarbetarna på MIND Research har ett stort engagemang i våra kunder och deras verksamheter.

Våra kunder finns inom både offentlig och privat sektor, exempelvis universitet, kommuner, landsting, myndigheter, ideella föreningar, organisationer samt stora och små privatägda eller statligt ägda bolag.

Verksamheterna som våra kunder bedriver varierar. De arbetar exempelvis med folkhälsa, samhällsutveckling, opinion, fastigheter, lantbruk, produkt-/tjänsteutveckling, utbildning/forskning, miljö/hållbarhet, media, pension, transport, turism och säkerhet.