Vill du genomföra en undersökning via Speak your mind?

Via Speak your mind kan du som beslutsfattare kostnadseffektivt och enkelt få tillgång till den information som behövs för att utveckla din verksamhet.

Privata företag, offentliga verksamheter och myndigheter vänder sig till Speak your mind när de vill lansera nya produkter och tjänster eller förbättra befintligt utbud.

Genom att ställa frågor via Speak your mind kan du ta reda på den svenska allmänhetens åsikter och attityder.

Kontakta oss för mer information

Ansvarig konsult Speak your mind:

Hans Hansson Juhlin
08-5000 68 03
hans.hansson.julin@mindresearch.se