AnalyserAnalysmodeller används för att beskriva insamlad information på ett strukturerat och lättförståeligt sätt.

Vi använder ett 100-tal vetenskapligt framtagna analysmodeller.

Vilken analysmodell som används beror på undersökningens syfte, typ av insamlad information och hur undersökningens resultat ska användas och kommuniceras.

Våra analysmodeller besvarar bland annat:

 • Vilka är de mest lönsamma kunderna?
 • Vilka olika kundsegment finns?
 • Vilka faktorer styr och påverkar?
 • Var ger en förbättring störst effekt?
 • Vilket är det optimala priset?
 • Sannolikheten att kunderna ska agera på ett visst sätt?
 • Vilken profil och image har produkten/tjänsten?
 • Hur nöjda är dina kunder?
 • Vilka faktorer bidrar till ökad kundnöjdhet?
 • Hur agerar personalen i ett kundmöte?
 • Hur trogna är mina kunder?
 • Vilken personlighetsprofilering har mina kunder?
 • Tillvägagångssätt för att få nya kunder?
 • Hur får jag tillbaka tidigare kunder?