Om oss

MIND Research genomför undersökningar och analyserar information för att identifiera våra kunders framgångsfaktorer.

Våra medarbetare har ett nära kundsamarbete samt ett stort engagemang i kundernas utmaningar och styrkor.

De undersökningar vi genomför är designade utifrån syfte, bakgrund och mål med utgångspunkt i vilken målgrupp som ska besvara frågorna och vilken analysmodell som används för att presentera agerbara insikter.

Gemensamt för våra kunder är att den insikt de får från MIND Research är baserad på vetenskapligt framtagna modeller för undersökningar och marknadsanalys.

Dagens Industri har utsett MIND Research till gasellföretag.